Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter.

När du registrerar dig som låntagare på vår webbplats, hos ett kommunbibliotek i Östergötland eller Tranås godkänner du att vi sparar följande uppgifter om dig: Namn, adress, personnummer (eller motsvarande), telefonnummer och e-postadress.
Personuppgifterna uppdateras via Navet (Skatteverket), med undantag för e-post och telefonnummer.

Vi använder dina uppgifter för att kontakta dig om medier har blivit försenade, borttappade, eller om annan låntagare står i kö på mediet, samt för att identifiera att rätt person får rätt medier.

Information om återlämnade lån sparas i 21 dagar, för att kunna kontakta dig om till exempel material saknas.

Fram till 18 års ålder är vårdnadshavare ansvarig för sina barns lån och personuppgifter. Från den dagen du fyller 18 är du själv ansvarig för dina lån, det innebär att ditt konto spärras automatiskt och du får besöka ditt bibliotek för att få information om hur vi sparar dina personuppgifter och vilka regler som gäller när man blivit myndig.

Du har rätt att bli borttagen ur vårt lånesystem, men då har du inte längre möjlighet att använda våra resurser.

Talbokslåntagare och boken kommer-låntagare har rätt att få uppgifter om sina lån sparade mot skriftligt avtal, kontakta ditt bibliotek.

Du har rätt att få utskrift av dina personuppgifter, samt eventuella aktuella lån och reservationer när som helst, (kostnadsfritt en gång per kalenderår). Kontakta ditt bibliotek. Du kan under dina sidor ändra information om dig som är felaktig. Om du inte använder dig av hemsidan kan du kontakta ditt bibliotek som hjälper dig ändra de uppgifterna.

När du varit inaktiv som låntagare mer än tre år tas du bort ur våra register automatiskt och material som är kopplat till ditt användarnamn anonymiseras.

Om du anmäler dig till en aktivitet kan biblioteket spara dina uppgifter under tiden aktiviteten planeras och genomförs, därefter tas uppgifterna bort.

Bilder, filmer och ljud upptagna för och publicerade av Götabiblioteken anses vara av allmänt intresse och om du upptäcker din medverkan och inte vill synas publikt ber vi dig kontakta ditt bibliotek som hjälper dig.

Bibliotekspersonal i Östergötlands kommuner samt Tranås har rätt att ta del av dina personuppgifter. All personal omfattas av sekretess.

På vår webb, www.gotabiblioteken.se

Som användare och låntagare har du möjligheten att logga in på vår webbplats www.gotabiblioteken.se

Du har möjlighet att spara information om dina lån på vår webbplats. För att göra detta krävs att du godkänner avtalet som finns på webbplatsen. Personalen har inte möjlighet att se information om dina lån.

Du kan som användare välja ett flertal funktioner för att kommunicera via vår hemsida, lämna inköpsförslag, se lånehistorik, betygsätta böcker och så vidare. Det är också information som systemet sparar.

Du som användare av vår webbsida kan också tillåta att vi använder information om hur du nyttjar vår hemsida via cookies (små textfiler som lagras på din dator) för att göra din upplevelse så bra som möjligt och för att vi ska kunna föra statistik över användningen av hemsidan. Du kan när som helst ta bort det alternativet via din webbläsares inställningar, men det kan påverka din upplevelse av sidan.

Delning av data till tredje part

Möjligheterna att låna medier och nå databaser från våra system och vår webb innebär att vi måste dela dina användaruppgifter med andra system. Vi skickar vidare så lite användarinformation som möjligt.

Biblioteket samarbetar med andra svenska bibliotek om lagring och återanvändning av användargenererat material. Därför visas t ex en recension som lagts in på webbplatsen också i andra biblioteks system och även i de övriga system som biblioteket samarbetar med, det kan till exempel röra sig om bokhandlares databaser.

Det material som du (användaren) har skapat lagras med ditt användarnamn och kan därför ändras eller tas bort av dig på webbplatsen.

 

Dataskyddsförordningen

1. Dataskyddsförordningen

1.1 Användaren godkänner genom registreringen att biblioteket lagrar och använder användarens personuppgifter. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje man med mindre än att biblioteket enligt lag är tvunget därtill.

1.2 Användaren har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos biblioteket. För att lämna ut uppgifter krävs enligt dataskyddsförordningen att användaren sänder in en undertecknad begäran till biblioteket.

1.3 Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har användaren rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

2 Webbplatsen

2.1 Webbplatsen är bland annat till för att användare och låntagare skall kunna diskutera, uttrycka sina synpunkter, skriva debattinlägg och recensioner om Götabibliotekens tjänster, böcker, filmer, musik m.m.

2.2 Användargenererat material är synligt för besökare, användare och låntagare.

3 Villkor för webbplatsen

3.1 För att kunna delta aktivt i diskussioner och bidra med debattinlägg, kommentarer m.m. måste registrering ske och varje användare måste skapa ett användarkonto. I och med registreringen godkänner användaren dessa användarvillkor.

3.2 För registrering krävs att användare är låntagare hos Götabiblioteken.

3.3 Efter att registrering skett är varje användare skyldig att följa dessa användarvillkor. Götabiblioteken förbehåller sig rätten att löpande ändra i dessa användarvillkor.

4 Användaruppgifter

Vid registrering kommer varje användare att få ange sina personuppgifter. Dessa uppgifter kommer bara vara synliga för personal. Information om användares identitet eller IP-adress kommer inte att lämnas ut med mindre än att biblioteket enligt lag är tvunget därtill.

5 Regler för webbplatsen

5.1 Det är varje enskild användare som ansvarar för innehållet i respektive användargenererat material.

5.2 Götabiblioteken har rätt att, utan föregående kontakt med användaren, ta bort användargenererat material som är opassande, inte stämmer överens med dessa användarvillkor eller som inte följer svensk lagstiftning.

Inlägg, kommentarer, omdömen och annat som skrivs på webbplatsen får bl.a. inte innehålla:
A. Kommersiella budskap
B. Information som är irrelevant och inte rör forumet och webbplatsens huvudområde
C. Förtal eller förolämpningar
D. Hotelser, hets mot folkgrupp eller andra brott
E. Material som av biblioteket kan bedömas som olämpligt, stötande, vulgärt, obscent eller oanständigt
F. Våldskildringar eller pornografi
G. Uppmaningar till brottslig verksamhet
H. Intrång i immateriella rättigheter
I. Material som strider mot personuppgiftslagen
J. Virus eller andra program som kan skada annan persons dator eller egendom.

5.3 Användaren får inte heller på webbplatsen:
A. Skicka enkäter, direktreklam, spam, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev
B. Utge sig för att vara en annan person
C. Kringgå, hindra eller på annat sätt inskränka någon säkerhetsrelaterad funktion på webbplatsen eller funktioner som skyddar eller begränsar användandet av innehållet på webbplatsen
D. Använda automatiska system för att få tillgång till eller ha kontakt med webbplatsen
E. Använda webbplatsen på ett sådant sätt att biblioteket eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

5.4 Användning som strider mot dessa användarvillkor kan medföra att användaren blir avstängd från webbplatsen. Vid allvarliga överträdelser kan användaren även bli avstängd som låntagare vid biblioteket. Biblioteket kommer att anmäla alla misstankar om brott till berörd polismyndighet.

5.5 Biblioteket har utöver vad som framgår ovan rätt att ta bort material på webbplatsen när biblioteket anser att det behövs utan särskild förvarning, information eller motivering.

6 Upphovsrätt

6.1 Innehållet på webbplatsen är då inte annat anges skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

6.2 Användaren äger rättigheterna till användargenererat material som användaren själv skapat och laddat upp på Webbplatsen, men användaren upplåter härigenom till biblioteket en global, royaltyfri, icke-exklusiv, evig licens att utnyttja användargenererat material. Detta innebär att användaren ger biblioteket rätt att, i både kommersiella och icke-kommersiella sammanhang, publicera användargenererat material under obegränsad tid, över hela världen och oberoende av medium, det vill säga på Internet, via tv- eller mobildistribution eller annat. Det betyder att vidare att användaren ger biblioteket rätt att använda, kopiera, framföra, reproducera, visa, bearbeta, integrera, licensiera samt distribuera sådant användargenererat material som användaren har skapat och laddat upp. Det utgår ingen ersättning till användaren för bibliotekets användning av användargenererat material enligt den här punkten.

6.3 Användaren får inte reproducera, kopiera, distribuera (som t ex ladda upp), sprida, sälja, publicera, sända eller på annat sätt göra tillgängligt material som andra användare har laddat upp på webbplatsen, utan tillstånd från biblioteket och den användare som laddat upp materialet.

7 Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en hemsida informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra hemsidan för användaren. Webbplatsen använder cookies för att bl.a. ta fram besöksstatistik samt spara information om användarens inloggning. Du kan konfigurera sin webbläsare till att inte acceptera cookies (se din webbläsares hjälpdokumentation) eller att användaren får en fråga varje gång om en webbplats försöker placera en cookie på användarens dator. Du kan läsa mer om cookies och lag om elektronisk kommunikation på Post- och telestyrelsens webbplats www.pts.se.

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a. de cookies som beskrivs. Du kan välja att stänga av dem.

Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Google som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Google är dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA.

För ytterligare information om Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics Terms of ServiceGoogle Analytics security and privacy principlesGoogle Tag Manager Terms of Service, och Google Privacy Policy.

Du kan justera vilka cookies som du vill använda genom att klicka på.

8 Ansvar

8.1 Biblioteket ansvarar inte för innehållet i användargenererat material.

8.2 Biblioteket ansvarar inte heller för skada, såväl direkt som indirekt, som kan uppkomma med anledning av:
A. Driftsstörningar på webbplatsen,
B. Förlust av användargenererat material
C. Virus, intrång eller liknande angrepp.

 

Tillgänglighetsredogörelse

Det kommunala folkbibliotekssamarbetet Götabiblioteken tillsammans med Region Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Texten nedan beskriver hur gotabiblioteken.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilka delar som inte är tillgängliga kan du läsa om under rubriken ”Brister i webbplatsens tillgänglighet”.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från gotabiblioteken.se i något annat format skicka e-post till gotaredaktionen@gotabiblioteken.se. Vår ambition är att återkoppla inom några dagar och beroende på frågans karaktär ta ärendet vidare därifrån.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till gotaredaktionen@gotabiblioteken.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Brister i webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Allmänna brister

 • Det saknas alternativa texter på vissa bilder som beskriver innehåll och funktion.
 • Sidor och funktioner på webbplatsen som anges i länkar, hänvisningar och rubriker behöver beskrivas konsekvent.
 • Det saknas alternativa sätt att navigera på webbplatsen.
 • Konstrasterna för vissa element i webbplatsen behöver ökas något för läsbarhetens skull, exempelvis för klickbara objekt och text.
 • Webbplatsen har en automatisk sidomladdning i både inloggat och utloggat läge.
 • I vissa fall saknas ledtexter och felmeddelanden samt att det inte är tydligt för användare hur felet ska rättas när det väl uppstår.

För dig som använder skärmläsare

 • Webbplatsen använder ibland inte (element) HTML på rätt sätt. Det gör att uppläsande hjälpmedel inte får all information den behöver. Vissa knappars funktion behöver framgå tydligare och behöver kompletteras med en alternativ text.
 • Sökrutan för katalogsökningar ger sökförslag som enbart är synliga visuellt, ej tillgängliga för skärmläsare.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

 • Vissa länktexter är svåra att förstå utanför sitt sammanhang.
 • Det saknas genvägar för att underlätta navigeringen med tangentbord.

Kontinuerligt arbete med tillgänglighetsfrågorna

Vi jobbar med tillgänglighetsfrågorna löpande. Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem så skyndsamt som möjligt. Vår målsättning är att genomföra årliga uppföljningar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit vår leverantör Axiell granska webbplatsen i samband med leverans och vi har själva utifrån våra kunskaper och med hjälp av flera digitala hjälpmedel granskat webbplatsen.

Webbplatsen publicerades den 1 februari 2023.
Redogörelsen uppdaterades senast den 1 februari 2023.

 

Onlinebetalningar

Betala dina avgifter på Götabiblioteken

Har du råkat tappa bort en bok eller lämnat tillbaka den sent och fått en avgift? Det går bra att betala den här på Götawebben om du har Visa eller Mastercard.

Så här gör du

 • Gå till Mina avgifter och logga in om du inte redan är inloggad
 • Bocka i rutan under beloppet
 • Klicka på Betala
 • Kolla så allt stämmer och välj Fortsätt till betalningsleverantören
 • Välj din korttyp och fyll i dina uppgifter
 • Klicka på Bekräfta betalning
 • Du får nu upp ett kvitto.

Villkor för betalning av bibliotekens övertidsavgifter

Inte alla, men den en del av Götabiblioteken, tar ut en avgift för det som återlämnas för sent (se det aktuella bibliotekets avgifter). Du betalar endast förseningsavgift för vuxenmedia och du betalar inte om du är under 18 år.

Antingen betalar du när du lämnar tillbaka eller så registreras avgiften som en skuld. Om den sammanlagda avgiften/skulden är 150 kr eller mer spärras ditt bibliotekskort och du kan inte använda det förrän du betalat.

Betalningsalternativ

Du kan betala din skuld på plats på biblioteken eller här på Götabibliotekens webbplats. På webbplatsen kan du betala med VISA och MasterCard. Götabiblioteken använder en säker betalningslösning från NETS. All betalning sker krypterat och säkert via betalningsleverantören.

Götabiblioteken kan inte se eller spara dina kortuppgifter.

Kontakt

Har något gått fel vid din betalning? Eller har du frågor om tjänsten? Kontakta biblioteken.

Sök

Språk