Läsa på olika sätt

Lättläst

På biblioteken finns lättlästa och mycket lättlästa böcker. Lättlästa böcker finns för både barn och vuxna.
Mer om Lättläst

Ny i Sverige

Lär känna landet och språket via biblioteket. Är du ny i Sverige? Då kan biblioteken hjälpa dig på flera sätt.
Mer om Ny i Sverige

Punktskrift

För dig som har en synnedsättning finns det böcker med punktskrift, där du läser med fingrarna.
Mer om Punktskrift

Språkpiller och Äppelhylla

Böcker som främjar barns språkutveckling. Information, inspiration och tips.
Mer om Språkpiller och Äppelhylla

Storstil

Böcker med stor stil har extra stora bokstäver som gör det enklare att läsa för dig som inte ser så bra.
Mer om Storstil

Symbolstöd

Symbolstöd innebär att texten förstärks av bilder eller symboler. Att kommunicera med hjälp av bilder och symboler kallas ofta Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Mer om Symbolstöd

Talböcker och Legimus

Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text har rätt att låna och läsa talböcker.
Mer om Talböcker och Legimus

Taldagstidning och Talboken kommer

En taldagstidning är en tidning där en syntetisk röst läser upp för dig som har svårt att läsa tryckta tidningar
Mer om Taldagstidning och Talboken kommer

Tecken som stöd

Tecken som stöd används tillsammans med tal i kommunikation med hörande personer för att förstärka vissa begrepp och uttryck och underlätta språkförståelsen.
Mer om Tecken som stöd

Östgöta taltidning

Östgöta Taltidning är veckomagasin på CD eller på nätet för länets synskadade och för den som har svårt att läsa tryckt text.
Mer om Östgöta taltidning

Språk