Personal Horn

Entré Horns bibliotek

Karin Håkansson

Biblioteksansvarig
0494- 191 06
E-post: karin.hakansson@kinda.se

 

Anna Ekman Isaksson

Barnbibliotekarie
0494-191 03, 193 67 (Rimforsa), 195 30 (Horn)
E-post: anna.ekman-isaksson@kinda.se
Ansvarsområde: Filialansvarig Horn och Rimforsa, barnbibliotekarie, sagostunder.

 

Liselott Sebring

Barnbibliotekarie
0494-191 07
E-post: liselott.sebring@kinda.se
Ansvarsområde: Barn- och ungdomslitteratur, skolbiblioteken, Kultur i skolan, släktforskning.

 

Emmelie Jansson

Bibliotekarie
0494-191 02, 193 67 (Rimforsa), 195 30 (Horn)
E-post: emmelie.jansson@kinda.se
Ansvarsområde: Daisy-talböcker, lättläst, boken kommer.

 

Matilda Henriksson

Projektledare/Biblioteksassistent
0494-191 02
E-post: matilda.henriksson@kinda.se
Ansvarsområde: DigidelCenter, hemsida, sociala medier.

 

Emil Thuresson

Biblioteksassistent
0494-191 02, 193 67 (Rimforsa), 195 30 (Horn)
E-post: emil.turesson@kinda.se
Ansvarsområde: Arkiv, filialföreståndare Rimforsa, sociala medier, utställningar.

 

Christina Larsson

Biblioteksassistent
0494-191 04
Ansvarsområde: Kassahantering, arkivhandlingar.