Entré Mjölby bibliotek

Bibliotekschef

Anya Feltreuter

Telefon: 0142 - 851 04
anya.feltreuter@mjolby.se

Barnavdelningen

Helene Axelsson, barnbibliotekarie

Telefon: 0142-85106
helene.axelsson@mjolby.se

Ann-Catrin Andersson, biblioteksassistent

Telefon: 0142 - 850 05
ann-catrin.andersson@mjolby.se

Fackmedier, digital delaktighet

Anna Hagelin, bibliotekarie

0142-856 28
anna.hagelin@mjolby.se

Skönlitteratur, service till invandrare och studerande

Helena Bengtsson, bibliotekarie

Telefon: 0142 - 851 38
helena.bengtsson@mjolby.se

Integration, medier

Maria Niemi, projektledare bibliotek, kultur och fritid

Telefon: 0142 - 851 09
maria.niemi@mjolby.se

Jad Moussan, biblioteksassistent

Telefon: 0142 - 858 60
jad.moussan@mjolby.se

Uppsökande verksamhet, lättläst, talböcker

Ståby Marit Ivarsson, bibliotekarie

Telefon: 0142 - 852 38
stabymarit.ivarsson@mjolby.se

Skänningeanstalten, sociala medier

Nils Grönlund, bibliotekarie

Telefon: 0142 - 859 38
nils.gronlund@mjolby.se

Film, tidskrifter, datorer/teknik

Ola Ekström, bibliotekarie

Telefon: 0142 - 859 74
ola.ekstrom@mjolby.se

Ungdomsbibliotekarie, systemansvarig

Emelie Hedlund, bibliotekarie

Telefon: 0142 - 859 69, 072-222 42 92
emelie.hedlund@mjolby.se

Datorer/teknik/Drop in

Senad Basic, biblioteksassistent

Telefon: 0142-85100
senad.basic@mjolby.se

Malin Wiss, biblioteksassistent

Telefon: 0142-85100
malin.wiss@mjolby.se

Webb, kommunikation

Agneta Hagelin, webbredaktör

Telefon: 0142-851 02
agneta.hagelin@mjolby.se

Utställningar Galleri Hörnet

Lotta Lindström, kulturstrateg

Telefon: 0142-851 03
lotta.lindstrom@mjolby.se