Personal Mjölby

Entré Mjölby bibliotek

Bibliotekschef

Anya Feltreuter

Telefon: 0142 - 851 04
anya.feltreuter@mjolby.se

Barnavdelningen

Helene Axelsson

Telefon: 0142-85106
helene.axelsson@mjolby.se

Ann-Catrin Andersson

Telefon: 0142 - 850 05
ann-catrin.andersson@mjolby.se

Fackmedier, digital delaktighet

Anna Hagelin

0142-856 28
anna.hagelin@mjolby.se

Skönlitteratur, service till invandrare och studerande

Helena Bengtsson

Telefon: 0142 - 851 38
helena.bengtsson@mjolby.se

Uppsökande verksamhet, lättläst, talböcker

Ståby Marit Ivarsson

Telefon: 0142 - 852 38
stabymarit.ivarsson@mjolby.se

Boken kommer

Hanna Nykvist

Telefon: 0142 - 858 60
hanna.nykvist@mjolby.se

Skänningeanstalten, sociala medier

Nils Grönlund

Telefon: 0142 - 859 38
nils.gronlund@mjolby.se

Film, tidskrifter, datorer/teknik

Ola Ekström

Telefon: 0142 - 859 74
ola.ekstrom@mjolby.se

Ungdomar, bibliotekssystem

Emelie Hedlund

Telefon: 0142 - 859 69
emelie.hedlund@mjolby.se

Datorer/teknik/Drop in

Senad Basic

Telefon: 0142-85100
senad.basic@mjolby.se

 

Utställningar Galleri Hörnet

Lena Lindgren, kultur- och fritidsstrateg

Telefon: 0142-851 03
lena.lindgren@mjolby.se