Öppettider Öppettider

Facebook

Kontakta oss Kontakta oss

Ryds bibliotek

Besöksadress: Björnkärrsgatan 17 (Biblioteket ligger inuti Nya Rydsskolan)
Postadress: Rydsskolan, 581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 66 02 
E-postryd@bib.linkoping.se
Wifi: LK Visitor, fritt nät eller Eduroam, nätverket kräver ett användarkonto från universitetet

Tjänster på biblioteket Tjänster på biblioteket