Äldre person lyssnar i hörlurar

En talbok är en bok att lyssna på

Du som har någon typ av läsnedsättning får låna talböcker, till skillnad från ljudböcker som får lånas av alla. Talböcker finns inte att köpa i handeln utan lånas på bibliotek eller köps från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, via ditt lokala bibliotek.  

En talbok idag kan se ut på olika sätt. Det vanligaste är fortfarande en CD-skiva. Hela boken ryms på en enda skiva. Alla talböcker har ett format som kallas DAISY (MP3-filer). Det innebär att du kan bläddra, söka, och sätta bokmärken i dem. 

För att läsa en DAISY-talbok behöver du en särskild spelare (har du en vanlig cd-spelare måste den ha Mp3-funktion). Det går också att läsa DAISY-talböcker i dator, men då krävs ett speciellt läsprogram, som finns att hämta gratis på MTM:s hemsida 

Du kan också ladda ner talböcker direkt från legimus.se till mobilen, surfplattan eller datorn. Med appen Legimus kan du läsa och lyssna på talböckerna. Kontakta ditt bibliotek för att få inloggning till Legimus.

Vem får låna?

Alla som har svårt att läsa tryckt text får låna talböcker: 

  • Synskadade
  • Personer med läs- och skrivsvårigheter
  • Rörelsehindrade
  • Personer med afasi
  • Personer med funktionshinder
  • Hörselskadade
  • Långtidssjuka
  • Konvalecenter

Du som har ett tillfälligt läsnedsättning får låna talböcker så länge behovet finns. Du har även rätt att låna genom ombud t.ex. med hjälp av anhöriga, föräldrar eller lärare.

Man har inte rätt att låna talböcker för att lära sig svenska. Om du däremot har svårt att läsa böcker på ditt modersmål har du rätt att låna talböcker, såväl svenska som på andra språk.

Vad finns att låna?

Nästan allt som finns utgivet som tryckt bok finns även som talbok.

Vill du ha hjälp med att komma ihåg vad du lånat?

Om du vill kan biblioteket hålla reda på vilka lån du gjort. I så fall måste du fylla i en samtyckesblankett där du godkänner att vi sparar din lånehistorik. Du kan ladda ner och fylla i den här (pdf).