Tillganglighet Eneby

Eneby bibliotek

Handikapparkering

Finns utanför Enebybiblioteket.

Ingång

Omedelbart i anslutning till parkeringen vid Taborsbergvägen81. Automatisk dörröppnare finns.

Handikapptoalett

Finns vid ingången.

Förstoringsglas

Kan lånas i informationsdisken.

 

Tillgänglighetsinventering  av Eneby bibliotek utfördes under februari 2015.
Se den i Tillgänglighetsdatabasen.