Tillgänglighet Finspång

Entré Finspångs bibliotek

Allmänna kommunikationer:

Precis utanför biblioteket finns en mötespunkt för den anropsstyrda servicelinjen.

Biblioteket:

Ligger på plan 2 i huset Kristallen på Bergslagsvägen 9. 

Bokinkast:

Lucka för återlämning av böcker mm finns utvändigt, till höger om entrén, på en meters höjd.

Datoranpassningar:

Saknas.

Entré:

Entrédörren har automatisk dörröppnare och glasytorna är tydligt markerade. Entrén består av 2 dörrar med ett vindfång emellan.

Förstoringsglas:

Finns att låna i informationsdisken.

Handikapparkering:

En skyltad parkeringsplats för rörelsehindrade finns. Gångstråk saknas.

Handikapptoalett:

finns till höger om informationsdisken och är markerad med symbol.

Hiss:

finns rakt fram från ingången till huset Kristallen.

Informationsdisken:

ligger rakt fram in i biblioteket. Disken är höj- och sänkbar.

Talböcker:

för vuxna finns i anslutning till informationsdisken.

Trappa:

upp till bilioteket finns rakt fram från ingången till huset Kristallen. Trappan är markerad med kontrastfärger och har ledstänger på båda sidor.