Entré Finspångs bibliotek
Allmänna kommunikationer:

Precis utanför biblioteket finns en mötespunkt för den anropsstyrda servicelinjen.

Biblioteket:

Ligger på plan 2 i huset Bildningen på Finnvedsvägen 4. På bottenvåningen i huset finns dagstidningar. På bibliotekets plan 1 finns vår barnavdelning, ungdomsavdelning, talböcker, utländsk litteratur, filmer och ljudböcker. På övre plan finns det skön- och facklitteratur för vuxna, tidskrifter samt Finspångsrummet. Hörslinga saknas.

Bokinkast:

Lucka för återlämning av böcker mm finns utvändigt, till vänster om entrén, på en meters höjd.

Datoranpassningar:

Saknas.

Entré:

Entrédörren har automatisk dörröppnare och glasytorna är tydligt markerade. Entrén består av 2 dörrar med ett vindfång emellan. Där är det fri vändyta för rullstolsanvändare.

Förstoringsglas:

Finns att låna i informationsdisken.

Handikapparkering:

En skyltad parkeringsplats för rörelsehindrade finns. Gångstråk saknas.

Handikapptoalett:

finns till vänster mitt emot infomationsdisken och är markerad med symbol.

Hiss:

finns bakom den stora trappan på bottenvåningen.

Informationsdisken:

ligger en trappa upp från bottenvåningen rakt fram in i biblioteket. Disken är höj- och sänkbar.

Talböcker:

för vuxna finns i anslutning till informationsdisken på plan 1 och för barn på barnvdelningen.

Trappa:

upp till bilioteket från entrén finns rakt fram till vänster i entrén. Trappan är markerad med kontrastfärger och har ledstänger på båda sidor. Mellan plan 1 och 2 i biblioteket finns en trappa med ledstänger på båda sidor.