Senaste artiklar
Logga in

Allemansrätten - frihet under ansvar

Allemansrätten - frihet under ansvar

Att bara få kliva rakt ut i skogen, parkera sig på ett berg och njuta av utsikten -
utan att behöva fråga markägaren om lov. Det är en ynnest.

Allemansrätten är en frihet som inte finns i andra länder och det är en förmån att få
vandra fritt i naturen, plocka bär och blommor samt bada i sjöar. Men det är en
frihet under ansvar. Rätta dig efter reglerna så kan vi alla fortsätta att njuta av naturens rikedomar.

* Du får fritt vistas och röra dig i naturen – men inte skada växande gröda eller skogsplanteringar.
* Du får inte gå över åkrar och tomter. Respektera hemfriden och andras privatliv.
* Du får inte bryta kvistar eller grenar, ta bark eller näver från växande träd och buskar.
* Du får aldrig hugga ned träd.
* Du får passera genom stängsel och grind, men stäng efter dig.
* Det är förbjudet att elda vid torrt väder. Kontrollera med räddningstjänsten. Du skall bara elda på särskilt iordningställda platser. Elda aldrig på berghällar, de spricker av hettan. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Eldning får aldrig ske så att det skadar naturen.
* Du får tälta en natt på annans mark – men inte på annans tomt.
* Du får plocka vilda bär, blommor och svamp – naturligtvis inte i en trädgård.
* Fiske och jakt ingår aldrig i allemansrätten – men det finns fiskekort att köpa.
* Lämna djurens bon och ungar ifred. Håll alltid hunden under noggrann uppsikt. Tiden 1 mars – 20 augusti skall den hållas kopplad ute i naturen.
* Alla motordrivna fordon är förbjudna i terrängen.
* Du får parkera ditt fordon och ställa husvagnen direkt intill vägen om du inte hindrar trafiken eller dem som arbetar i skog och mark.
* Det är förbjudet att köra med vattenskoter inom andra vattenområden än de som länsstyrelsen beslutat om.
* Ta med dig skräpet! Tänk på andra, lämna naturen som den var när du kom. För allas trevnad bör du medföra en spade för att kunna gräva och täcka över en latringrop. Det är särskilt viktigt när du vistas på platser som besöks av många människor, till exempel öar och stränder. Vid övernattning är det ett krav.

Bryter du mot allemansrättens enkla regler och hänsynstaganden, kan det leda till straff.

 

Text: Mjölby bibliotek

Lästips


Till startsida Till våra inspirationssidor Innehållsöversikt med en lista på sökord från A till Ö Vanliga frågor och svar vårt program Kontakta eller fråga oss