Senaste artiklar
Logga in

Sergej Lebedev - Vid glömskans rand

Sergej Lebedev foto: New Vessel Press

Spåren till glömskan

Josef Stalin är åter Rysslands mest populära person om man får tro en ny rysk undersökning där den forne diktatorn toppar listen före president Putin och poeten Pusjkin. Den ryska självbilden verkar vara mer uppbyggd kring minneskulturen av Det stora fosterländska kriget (andra världskriget) än Stalins terrorvälde och folkmord. Kampen mellan Sovjetunionens minne och glömska pågår fortfarande.

Det är fullt möjligt att läsa Sergej Lebedevs samtidsroman "Oblivion" som ett inlägg i denna historiekamp, men först och främst är det en roman i egen rätt. För det här är en roman som inte blickar mot väst utan istället drar iväg i andra riktningar: österut, mot norr och djupt in i i arvet efter Sovjet.

Lebedev har innan denna debut, som gavs ut 2011 när han var 30 år, arbetat som både journalist och geolog. "Oblivion" har delvis självbiografiska element. Berättaren är också geolog, ett sätt att fly platsen för sin barndom. Redan pojke skapades ett band mellan honom och en äldre, blind granne, som får en sådan ställning i hans familj att berättaren genomgående kallar honom Grandfather II, eller om man så vill, Farfar den andre. Om denne man är litet känt. Ryktet vill göra gällande att han hade en hög och inflytelserik ställning under sovjetepoken, vilket gör att grannar och bekanta behandlar honom med en distans som rymmer respekt eller avsky.

Informellt blir han ändå pojkens skyddsling när han ger avgörande råd när pojken drabbas av en febersjukdom. Då känner pojken att de fått en relation som för hans del präglas av skuld, nyfikenhet och en oundviklig rädsla. Men deras historia knyts allt tätare samman. Pojken blir överfallen av en hund och överlever enbart genom en blodtransfusion från Grandfather II, som själv dör i sviterna av den.

I ett försök att bli fri blir berättaren geolog och beger sig ut på expeditioner i Sibiriens ödemarker. Genom dramatiska händelser, minnen och gåtfulla drömmar beslutar han sig för att ta reda på mer om sin andra farfars historia. Det svaga spår han finner leder åter norrut mot tajga och tundra och den by, ett gruvsamhälle, som växt upp kring ett sovjetiskt arbetsläger för fångar.

Lebedevs roman lever på sina beskrivningar, som vanligt i europeisk romankonst är dialogen mindre än sparsam, och han är en fantastisk skildrare av miljöer och landskap. De personer berättaren möter under sitt sökande är inte bara övermannade av naturen och miljön utan också porträtterade som de svävar i ett tillstånd mellan levande och döda. Historien har övergivit dem och nuet kan knappt hålla dem fast.

Men vad som än mer håller samman denna trehundrasidiga roman är metaforerna, det röda och det vita. Inte nog med att dessa färger har tydliga politiska betydelser i rysk-sovjetisk 1900-talshistoria, hos Lebedev de rent metafysiska dimensioner: i blodet, hos sovjetsymbolerna och i det mineral som färgar gruvans dagbrott. Det vita i det skarpa ljuset, hos nätterna nära polcirkeln och i de bländande snötäckta fälten. Och givetvis i de blanka papper på vilka berättaren nedtecknar sin historia. Utfärden i det okända, i spåren till glömskan är - jämfört med läsarens minnesvärda erövrande av texten - paradoxal.

"Oblivion" är, som Sergej Lebedev själv skriver, "ett minnesmärke, en klagomur för de döda och för de sörjande, som inte har någon annan plats än en vägg av ord som förenar de levande med de döda". Och jag kan lägga till att det är en roman som förenar historien med samtiden, det nu som uppenbart pågår i Stalins växande skugga.

Vill man inte läsa Sergej Lebedev på engelska i denna amerikanska utgåva kan man vänta till hösten då förlaget Natur och Kultur ger ut romanen i svensk översättning med titeln "Vid glömskans rand".

Oblivion av Sergej Lebedev

 

 

 

 

 

 

 

SERGEI LEBEDEV
Oblivion
Översatt av Antonina W. Bouis
New Vessel Press

 

 

 

Mats Granberg

Mats Granberg är projektledare för Litteraturscen Östergötland på Regionbibliotek Östergötland

Sergej Lebedev besöker Litteraturscen Östergötland på Norrköpings Hörsal den 26/10.

 

Se inslaget i Babel om Sergej Lebedev 

 

 

Lästips


Till startsida Till våra inspirationssidor Innehållsöversikt med en lista på sökord från A till Ö Vanliga frågor och svar vårt program Kontakta eller fråga oss