Logga in
Språkpiller Språkpiller

Vad är språkpiller?

Språkpiller är bilderböcker som tagits fram i samarbete mellan bibliotek och logopeder i Östergötland för att stimulera språket hos barn med försenad språkutveckling, men de passar naturligtvis för alla barn.

Barn med försenad språkutveckling kan få böcker förskrivna på recept av en logoped.

Språkpillerböckerna hittar du på biblioteket/biblioteken i din kommun. Här finner du också språkpillertips, där du kan se inom vilket område en bok kan användas för att stimulera språket. 

Just nu finns det språkpillertips på böcker med räkneord, rim&ramsor, inte-meningar , göra-ord, ljudhärmning, sak-ord, prepositioner (t.ex. på, i, under), göra-ord och beskrivande ord.
 


Språkpiller – bilderböcker som stimulerar språket

Bilderböcker hjälper ditt barn att utvecklas till en språkligt kompetent  individ.  När barn får höra och läsa böcker lär de sig också uppfatta sådant som meningsbyggnad, satsmelodi, uttal och berättelsestruktur. Med utgångspunkt från språkpillertipsen kan du på ett medvetet sätt uppmärksamma olika aspekter av språket.

I bilderboken kombineras ord och bild och det bidrar till att ditt barn kan utöka sitt ordförråd. Allt eftersom språket utvecklas hos ditt barn kommer det att bygga upp ett förråd av ord och inre bilder som kan göra innehållet i en bok, film eller diskussion till något sammanhängande.

Genom bilderböcker får ditt barn möjlighet att förstå sig själv, sina tankar, upplevelser och fantasier. Böcker kan hjälpa barnet att formulera tankar och känslor som det känner igen, men som det kanske inte har kunnat sätta ord på.

Böcker vidgar ramarna och ger inspiration till samtal vilket sätter ord på vardag och omgivning. Bilderböcker kan också ta oss vidare bortom de vardagliga sammanhangen och inspirera till samtal som ger vidgade vyer och nya tankar.

Böcker stimulerar språket hos alla barn. Om du har funderingar kring ditt barns språkutveckling, kontakta din lokala barnavårdscentral. De kan vid behov hjälpa dig vidare till logoped.

 

Här finns en lista på alla våra Språkpiller:

 

Adjektiv (beskrivande ord)

 

AKK (tecken som stöd, begreppsbilning)

 

Fonologi

 

Frågor

 

Ljudstimulering

 

Läslust

 

Negationer (inte-meningar)

 

Prepositioner (till exempel "på" "i" och "under")

 

Pronomen

 

Rim och bokstäver

 

Räkneord

 

Substantiv (sak-ord)

 

Textlösa böcker

 

Verb (göra-ord)

 

 

 

Nya språkpiller
127198
Loading...
26551
Loading...
438207
Loading...
216051
Loading...
218923
Loading...
748408
Loading...
726050
Loading...
724946
Loading...


Till startsida Till våra inspirationssidor Innehållsöversikt med en lista på sökord från A till Ö Vanliga frågor och svar vårt program Kontakta eller fråga oss