Logga in
svenska svenska English English
Låneregler och avgifter Låneregler och avgifter

Allmänt


På biblioteket kan man gratis låna böcker, filmer, CD-skivor och annat material som t.ex. storstilsböcker, lättläst litteratur, inlästa talböcker, samt fritt utnyttja annan information som t.ex. uppslagsverk, dagstidningar, tidskrifter, samhällsinformation, telefonkataloger över hela Sverige och lokala samlingar i Kinda-rummet. 
Det finns även möjligheter att bedriva släktforskning och boka dator med Internetuppkoppling.
 
Det går också att använda vår kopiator (avgifter, se nedan).
Vi hyr ut konferens/studierum, gymnastiksalar och utställningshall. Ring 0494-191 20 för bokning. 
På huvudbiblioteket i Kisa finns förvaltningen för fritid och kultur.

Lånebestämmelser
 

Lånekort
För att kunna få lånekort måste du kunna identifiera dig med legitimation eller annan id-handling. Lånekortet är en värdehandling som du är personligen ansvarig för. Förlorar man sitt kort skall man omedelbart anmäla det till biblioteket. Uppge också eventuella adressändringar. Kortet är gratis men det kostar 10:- om man förlorat det och vill ha ett nytt kort. Är man under 15 år kan man gratis förnya kortet.
Man kan få en s.k. PIN-kod, så att man på sin dator kan se vilka böcker man lånat och göra omlån. 

För låntagare som använder annat lånekort än Kinda Biblioteks, gäller bibliotekets regler och och med att man skrivit in sig som låntagare.

Den som undertecknat lånekortet ansvarar för allt som lånas på kortet:
· att lånade medier vid återlämning tas om hand av personalen
· att allt som lånas återlämnas i rätt tid och i oskadat skick
· att för icke i tid återlämnade lån betala · att förstörda och förkomna medier ersätts enligt bibliotekets taxa
· att meddela namn och adressändring
· att omgående anmäla förlorat lånekort för att förhindra att obehörig utnyttjar kortet
· att hålla sig informerad om gällande låneregler.

Ansvar för lån
Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att man är ansvarig för de böcker och annat material man lånar på kortet. För barn upp till 18 år ansvarar målsman. Allt lånat skall lämnas tillbaks i tid och i oskadat skick. Biblioteket tar en förseningsavgift på för sent återlämnade böcker. Om skulder ej betalas kan man bli tillfälligt avstängd som låntagare. Förkommet material ersätts enligt bibliotekets värdering. (se avgifterna nedan.)

Lånetid
Lånetiden är normalt 4 veckor. Reserverade böcker kan ha kortare lånetid. Lånetiden på videofilm är 7 dagar, medan tidskrifter och CD-skivor har en lånetid på 14 dagar.

Omlån
Det går utmärkt att göra omlån såtillvida boken inte är reserverad av annan låntagare. Omlån kan även göras via telefon eller via erhållen PIN-kod.

Reservationer
Att reservera böcker från bibliotek inom Östergötland är gratis, fjärrlån utanför Östergötland kostar 10 kr. Meddelande om när boken finns för avhämtning sänds via post. Kopior av artiklar beställda från universitetsbibliotek o.dy. kan dock vara betydligt dyrare.

Avgifter på Kinda Bibliotek!

Försenade böcker: (ej barn- och ungdomsböcker) 1:- /dag
Maxbelopp förseningsavgift 100:- / per ex. och 250:-/återlämningstillfälle
Kopiering: 2:- / sida (A4 färg/A 3 svart/vit: 4:-. A3 färg: 8:-)

Ersättningstaxor försvunna/förstörda media:
Vuxenbok: 300:-
Barnbok: 100:-
CD-skiva: 150:-
Video/DVD: 400:-
Pocketbok: 100:-
Ljudbok vuxen: 300:-
Ljudbok barn: 100:-
CD-häfte: 30:-
CD-omslag: 10:-
Tidskrift, enstaka nummer: 50:-
TV-spel: 400:-
Språkkurser: återanskaffningspris
Dyra och svårersättligga media: återanskaffningspris

Förkommet lånekort barn och vuxen: 10:

Konstverket utanför Bibliotekets entré är skapat av Gunnar Kanevad till invigningen av det nya biblioteket i Kisa 1987.

Till sidans topp

 

 

Till startsida Till program och nyheter Innehållsöversikt med en lista på sökord från A till Ö Sökning på webbplatsen Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta eller fråga oss