Logga in
Låneregler på Stadsbiblioteket Låneregler på Stadsbiblioteket

Lånekort

Lånekort eller legitimation ska medföras vid lån av bibliotekets material och vid bokning samt användning av internetdatorer.

Stadsbiblioteket sparar vissa av dina personuppgifter för att kunna administrera dina lån. De uppgifterna är tillgägnliga för alla kommunbibliotek i Östergötland och Tranås. Se https://www.nsb.norrkoping.se/web/norrkoping/hantering-av-personuppgifter för mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Registrera dig som ny låntagare hos oss.  Detta gör du genom att fylla i ansökningsformuläret Ny låntagare.  

 

Dina skyldigheter som låntagare          

Lånekortet är en personlig värdehandling och får ej överlåtas.
Den som registrerat sig som låntagare ansvarar för:

 • allt som lånas på kortet
 • att lånade medier blir säkert återlämnade.
 • att allt som lånas återlämnas i rätt tid och i oskadat skick
 • att betala eventuella övertidsavgifter inom två månader från det att skulden uppstått
 • att förstörda och förkomna medier ersätts enligt bibliotekets taxa
 • att meddela namn- och adressändring
 • att omgående anmäla förlorat lånekort
 • att hålla sig informerad om gällande låneregler

Förlust av lånekort kan anmälas till valfritt bibliotek tillhörande Göta-biblioteken, dvs Östergötlands kommunbibliotek samt Tranås kommunbibliotek.

 

Spärr av lånekort

Kortet spärras vid skuld på 150 kr och däröver, och/eller när 2:a krav skickas.
Obetalda skulder går till inkasso.
För barn upp till 18 år är målsman ansvarig.

 

Lån på eget ansvar        

Observera att biblioteket ej ansvarar för skador som kan uppstå på egen utrustning vid användning av lånade medier som CD-skivor, CD-rom och DVD. 
Du måste vara 15 år för att kunna låna film och spel.

 

PIN-kod   

Till lånekortet kopplas en personlig PIN-kod som ger dig möjlighet att låna om, beställa samt kontrollera dina lån och beställningar via bibliotekets katalogdatorer eller hemifrån via internet. Du gör det under Mina sidor. Koden används även vid lån i bibliotekets utlåningsapparater. PIN-koden används vid:

 
Utlån i självbetjäningsautomat, där du kan;          
 • Låna alla medier förutom konsolspel 
 • Kontrollera och sätta om dina lån
Bokning av:
Tjänster på Internet
 • Kontrollera dina lån samt återlämningsdatum
 • Låna om medier
 • Ändra e-postadress, telefonnummer, meddelandesätt m.m
 • Låna e-böcker och strömmande medier
 • Betala skulder via vår hemsida
 • Reservationer – lägga till eller ta bort, samt välja ett tidsspann då dina reservationer inte ska komma
   

Lånetid och omlån 

Normal lånetid är fyra veckor med möjlighet till omlån på ytterligare fyra veckor. Max två omlån per titel. En titel som är reserverad av en annan låntagare går inte att låna om. Vid lån av ett reserverat medie kortas lånetiden ner till två veckor. Lån som det skickats krav på kan inte lånas om. 

Undantaget är film, tidskrifter samt 7-dagarslån. Vanlig spelfilm, dokumentärfilmer och 7-dagarslån kan lånas i en vecka, övrig film (fack- och musikvideo) och tidskrifter kan lånas två veckor. Det går att låna om alla medier förutom 7-dagarslånen. 

Oavsett vart lånen är gjorda kan de lämnas på valfritt huvudbibliotek, valfri filial eller bokbuss inom Östergötland samt i Tranås kommun. Lokala avvikelser kan förekomma på filialer.

SMS-påminnelse
En påminnelse via SMS eller e-post att lånetiden snart går ut erbjuds.
Låntagarens ansvar att återlämna lånen i tid kvarstår, med eller utan påminnelse - spara kvitto eller kontrollera lånetiden på hemsidan under Mina sidor/Mina lån eller i självbetjäningsdiskarna.

 

Tabell: Lånetid och avgifter   

Medier

Tid i dagar

Övertidsavgift

Högsta avgift

Omlån

Vuxenmedier, normal lånetid, 

28 

10 kr per påbörjad vecka

100 kr

ja

Barnmedier, normal lånetid, 

28 

0 kr

0 kr

ja

Bok, 7-dagarslån

10 kr per påbörjad vecka

100 kr

nej

Spelfilm och Dokumentärfilm

10 kr per påbörjad vecka

100 kr

ja

Fack- och musikvideo

14

10 kr per påbörjad vecka

100 kr

ja

Tidskrifter

14 

10 kr per påbörjad vecka

100 kr

ja

Musik-CD

28 

10 kr per påbörjad vecka

100 kr

ja

CD-rom

28 

10 kr per påbörjad vecka

100 kr

ja

TV-spel

28

10 kr per påbörjad vecka

100 kr

ja

 

 

Bärbara datorer och iPads

På stadsbiblioteket finns det möjlighet att låna en bärbar dator eller iPad. Dessa är ej till hemlån och får bara användas på biblioteket. För att utnyttja den här tjänsten måste ett extra avtal ingås samt att en pant i form av personbevis lämnas vid utlån. Åldergränsen är 18 år.

 

Beställning                       

Utlånade medier kan reserveras och meddelande skickas ut med sms, e-post eller brev när mediet finns att hämta. Det gäller även lån från annan kommun utanför Östergötland, s.k. fjärrlån.

Du är välkommen att lämna inköpsförslag om biblioteket inte har det du söker.

 

Gällande regler 

För låntagare som registrerats i annan kommun än Norrköping, gäller Norrköpings stadsbiblioteks regler vid lån i Norrköpings kommun.

 

 

 Betala skulder Online!           

Till sidans topp Till sidans topp

Här finns vi också

Facebook    Flickr
YouTube     Instagram
 Tel: 011 - 15 26 65 | E-adress: stadsbiblioteket[a]norrkoping.se | Postadress: Box 2113, 600 02 Norrköping | Besöksadress: Södra Promenaden 105Till startsida Till våra inspirationssidor Innehållsöversikt med en lista på sökord från A till Ö Nyheter i vårt sortiment Vanliga frågor och svar vårt program Kontakta eller fråga oss