Logga in

Vad är Östgöta Taltidning?

Östgöta Taltidning är en tidning på CD eller på nätet för länets synskadade och för den som har svårt att läsa tryckt text. Du som har en nätansluten, digital Daisy-spelare kan också få Östgöta Taltidning via den.

Taltidningen är ett komplement till dagstidningarna.
Vi vill vara den synskadades ledsagare i vardagen.

Tidningen är gratis och bekostas av Region Östergötland.

Producent är Regionbibliotek Östergötland.     

Innehåll 
Tidningen innehåller samhällsinformation med inriktning på synskadade, reportage och intervjuer, annonser och meddelanden, talbokstips, matrecept, evenemangstips och även korta nyheter från länets olika delar.

Taltidningen ger även så kallad "tilläggsinformation" som information från kommuner, landsting och olika myndigheter. Det kan gälla hinder i gatubilden som uppgrävda trottoarer eller byggnadsställningar på gångbanor men även flyttade hållplatser eller nya telefonnummer till kommun, landsting eller myndigheter.

Östgöta Taltidnings historia

Från rullband till cd och nätupplaga...Östgöta Taltidning har en lång historia. Tidningen för synskadade i Östergötland startade 1966.  Tidningen har förändrats i takt med den tekniska utvecklingen.  

Startade på rullband
Östgöta Taltidning startade 1 mars 1966. Det skedde på initiativ av Östergötlands Läns Blindförening; nuvarande SRF i Östergötland, tillsammans med Stifts- och Landsbiblioteket i Linköping. Den fick då namnet Östgöta Taltidning. Tidningen kom då ut var fjortonde dag på rullband med två timmars speltid.

Kassetten kommer
På 1970-talet började inspelningen på kassett.
Östergötlands läns Landsting övertog tidningen på 80-talet, och den kom då att tillhöra informationsavdelningen.
1996 övertog Länsbibliotek Östergötland ansvaret för taltidningen.

Från analogt till digitalt
1999 övergick Östgöta Taltidning från analog till digital produktion.

Länstaltidningen produceras på CD-skiva och på nätet 
Tidningen ges ut som ljud-CD.
Sedan maj 2006 produceras tidningen även som nätupplaga.

Taltidningens studio i Linköping är utsmyckad av Tord Kempe.

Till sidans topp

Till startsida Till program och nyheter Innehållsöversikt med en lista på sökord från A till Ö Sökning på webbplatsen Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta eller fråga oss