Logga in
Hembygdssamlingen Hembygdssamlingen

 

I  hembygdssamlingen på andra våningen finns böcker och kartor över Tranås kommun. De flesta böckerna i den lokalhistoriska samlingen är inte till utlån för att du alltid ska hitta dem  på biblioteket.

Piratensamlingen.
Frithiof Nilsson Piraten bodde och arbetade som advokat i Tranås från 1921 till 1931. Den tiden blev starten för Piratens litterära bana. En stor del av sin lediga tid ägnade han åt historieberättande med en nära vän. I Hembygdsrummet finns en samling med många av Piratens verk.

Tranås-Holavedens hembygdsförenings gamla inspelningar finns på CD
Du kan låna 61  CD-skivor med föreläsningar, intervjuer, radioprogram och underhållning med lokala profiler från Tranås genom historien. Lyssna på 
Lennart Hyland, Sven "Klyvarn" Jonson, Gunnel Weidel-Randver, Ivar i Galtås, Bo Ode, Thord Stille, Konstantin Lind, Gustav Malmqvist och flera andra.

Historiska Kartor
Alla Lantmäteriets arkiv är digitala och finns gratis på internet. Här finns världens största kartskatt med 1 miljon kartor i storformat.
Länk till Kom igång med historiska kartor

Tranås är Smålands nordligaste stad. Den som kommer resande från norr möts av  Holavedsskogen.

Hålaveden, Holaveden, skogs- och bergstrakt i södra Östergötland vid gränsen mot Småland, mellan Vättern och Sommen. I söder finns många sjöar och vattendrag, och landskapet är öppnare där än i de mer svårtillgängliga norra delarna.
- Ortnamnet (1343 in silua Holauith) är bildat till det fornsv. adjektivet hul, hol, 'ihålig', 'försedd med hål' och fornsv. vidher 'skog'. Betydelsen torde vara 'den djupa skogen'.

Källa: Nationalencyklopedin

När Carl von Linné år 1741 närmar sig Tranåstrakterna på sin resa mot Öland antecknar han följande:

Småland
Hålvägen begyntes strax, som bestod av ganska branta backar med sten och skog uppfyllda, och skiljer Östergötland ifrån Småland, såsom Kolmården på norra sidan skilde Östergötland ifrån Södermanland. Den ordinära stenarten här på hålvägen var överallt röd fältspat. (...) Sjön Sommen stötte till vägen på vänstra handen. Efter 2 mils besvärlig resa för höga och branta backar kommo vi till Sätthälla. Bondfolket begynte redan bryta nog starkt på sitt språk.

Ur Carl von Linnés Öländska resa. Anteckningen är från den 21 maj 1741.

Lokalhistoria är begränsad i tid och rum. I tidens flimrande strålkastarsken får endast några generationer plats innan glömskans mörker sänker sig.

Torbjörn Skobe ur Inte bara en verkstad (2008)

 

Till sidans topp

Till startsida Till program och nyheter Innehållsöversikt med en lista på sökord från A till Ö Sökning på webbplatsen Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta eller fråga oss