Logga in
Låneregler på Tranås stadsbibliotek Låneregler på Tranås stadsbibliotek

Låneregler

För att låna böcker, ljudböcker, musik, spel, filmer mm och gå in på våra databaser hemifrån behöver du ett lånekort. Är du ny låntagare? Registrera dig här.
  
För att få ett lånekort måste du visa legitimation. 
Barn får skaffa lånekort från det år då de fyller 7 år. Barn under 18 år måste ha målsmans underskrift för att få sitt första lånekort. Fråga efter ansökningsblankett i lånedisken.

Borttappat lånekort måste anmälas till biblioteket. Nytt kort kostar 10 kr.
Anmäl ändrad adress, telefonnummer och namn i bibliotekets lånedisk eller på tel. 0140-682 00 

Ansvar för lån

Lånekortet är en personlig värdehandling. Detta betyder att du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på kortet. Du som undertecknat kortet är ansvarig för:

* att allt som lånas lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick
* att ersätta förstörda och borttappade böcker eller annan media
* att meddela om du ändrat namn, adress och telefonnummer

Målsman är ansvarig för barn upp till 18 år

Lånetid

Lånetiden finns på kvittot. Den är normalt 4 veckor för böcker, men andra lånetider kan gälla för t.ex.:
1 vecka    Tidskrifter och vissa nya populära böcker
1 vecka    DVD
2 veckor   Reserverat material

Avgifter

  • Ersättning för förlorat lånekort 10 kr
  • Förseningsavgift för vuxen-DVD och spel, 5 kr/dag 
  • Förseningsavgift för övrig vuxenmedia 5 kr/vecka
      

Borttappat eller förstört material ersätts med ett schablonbelopp eller i vissa fall med återanskaffningsvärdet :
300 kr  Vuxenbok
100 kr  Barnbok
100 kr Pocketbok
300 kr  Ljudbok vuxen
100 kr Ljudbok barn
150 kr  Musik-CD
30 kr CD-häfte
10 kr CD-omslag
400 kr  TV- och PC-spel
400 kr  DVD
 50 kr Tidskrift 

Språkkurser och dyrare och svårersättliga media ersätts med återanskaffningsvärde.

För inlånat material från andra bibliotek gäller taxorna från det utlånande biblioteket.

Försenade lån

När lånetiden går ut skickar biblioteket en påminnelse. Om boken därefter inte återlämnas inom 2 veckor spärras lånekortet för fortsatta lån tills allt försenat material lämnats tillbaka.

PIN-kod

Till lånekortet kan du koppla en personlig, fyrsiffrig PIN-kod. Med PIN-koden kan du låna om och reservera material via bibliotekets katalog. Du kan också  låna vid den automatiska utlåningen med lånekortsnummer eller personnummer och din PINkod.

Omlån

Du kan förlänga lånetiden om boken inte är reserverad av annan låntagare.
Du kan låna om på bibliotekets hemsida eller genom att ringa telefon 140-682 00

Reservation

Om boken som söks är utlånad, går den att reservera. Det kan ske från bibliotekets hemsida med hjälp av PIN-koden. Biblioteken inom Göta har samma reservationskö.  Ibland kan köerna vara långa men det brukar gå ganska snabbt att få boken eftersom det finns många exemplar. Då boken kommer in skickar vi ett meddelande via SMS, e-post eller vanlig post. Boken kan hämtas inom en vecka.

Dataskyddsförordningen

Med hänvisning till GDPR, Dataskyddsförordningen samtycker låntagaren till behandling av lämnade uppgifter. Med behandling avses insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning av register. Självklart behandlas samtliga uppgifter med fullständig sekretess.

Till sidans topp

Till startsida Till program och nyheter Innehållsöversikt med en lista på sökord från A till Ö Sökning på webbplatsen Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta eller fråga oss