Talboksnedladdning Talboksnedladdning


Läs med öronen

Många Valdemarsviksbor har rätt till talbok – men få vet om det. Numera kan  personer med lässvårigheter att få möjlighet att ladda ned talböcker dygnet runt – hemifrån.

Det är inte bara bibliotekets utbud som är tillgängligt, låntagarna kan välja bland de 80 000 titlar som Talboks- och punktskriftsbiblioteket har i sin digitala bokhylla.

Rätt att låna talböcker via biblioteket har personer med ett funktionshinder som gör att man behöver anpassning för att kunna ta del av ett utgivet verk. Exempelvis synskada, rörelsehinder, utvecklingsstörning, läs- och skrivsvårigheter, tillfälligt läshandikapp och kognitiva funktionshinder.

Om du vill få rättighet att själv ladda ner eller har andra frågor om talböcker, kontakta biblioteket:
Telefon: 0123 - 192 00
E-post: biblioteket@valdemarsvik.se

 

Till sidans topp

 

 

 

Till startsida Till program och nyheter Innehållsöversikt med en lista på sökord från A till Ö Sökning på webbplatsen Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta eller fråga oss